About BaanThaiSilk

กว่า 50 ปี ของการพื้นฟู และรักษาภูมิปัญญาในการทอผ้าไหมพุมเรียง อันมีต้นกำเนิดมากจากภาคใต้ ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าไหมยกดิ้นลายโบราณ ที่มีความละเอียดอ่อน สวยงาม มีให้เลือกกว่า 30 ลายไม่ซ้ำแบบใคร จากประสบการณ์อันยาวนานของ Baan Thai silk คุณภาพ และความจริงใจต่อลูกค้า คือสิ่งที่เรายึดถือเป็นอันดับแรก เราเลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เราควบคุมคุณภาพการทอ รวมถึงพัฒนาเทคนิคด้านการย้อมสี เพื่อส่งมอบเฉพาะผ้าที่มีความสวยงาม คุณภาพสูงสุด ให้แก่ลูกค้าของเรา

Aug 2016

160807_0004   160807_0006

160807_0007   160807_0010

160807_0011   160807_0013

160807_0015   160807_0017

160807_0020   160807_0021

160807_0026   160807_0027

160807_0030   160807_0032

160807_0034   160807_0036

160807_0038   160807_0041